SRBSKA AKADEMIJA SAMOODBRANE – Vladimir Savić

ZAŠTO SRBSKA,  A NE SRPSKA AKADEMIJA SAMOODBRANE?
Naziv Srbska akademija samoodbrane (S. A. S.), namerno je napisan sa slovom B, u znak sećanja na junake Prvog srbskog ustanka 1804 godine, i sećanje na Staroslovenski jezik kojim su govorili prosvetitelj Dositej Obradović, Karađorđe Petrović i ostali junaci tog vremena.
Za himnu S.A.S. odabrana je himna Prvog srbskog ustanka, Vostani Serbie, koju je napisao prosvetitelj i prvi ministar prosvete Dositej Obradović.

ŠTA JE SRBSKA AKADEMIJA SAMOODBRANE?
Srbska Akademija Samoodbrane (S.A.S) je sportsko udruženje, osnovano u Beogradu, dobrovoljna je nevladina organizacija, nepolitička i neprofitabilna organizacija, osnovana u skladu sa zakonom, kao sportska organizacija za područje sportskih grana u džiu-džicuu i akidou.
Osnivač  S.A.S. je Vladimir Savić, diplomirani trener borilačkih sportova i veština, trener Aikidoa, nosilac crnog pojasa III DAN u Aikidou, po profesiji policijski službenik Republike Srbije.

ŠTA JE CILJ SRBSKE AKADEMIJE SAMOODBRANE?
Cilj S.A.S.-a je, kao što se iz samog naziva da zaključiti, popularizacija SAMOODBRANE kod dece, omladine i ljudi, razvijanje sporta, zdravog načina života kao i prevencija nasilja i narkomanije kod dece i omladine.
U praktičnom delu  S.A.S.  obuke vrši se simulacija realnih situacija napada na ulici, u zatvorenom prostoru, oruđem, oružjem i predmetima pogodnim za napad, kao i odbrana u navedenim situacijama.
Pored praktičnog dela obuke iz SAMOODBRANE u kome se simuliraju realni životni napadi, sa polaznicima se radi i teoretski deo S.A.S programa u kome se uči Ustav, Krivični zakon Republike Srbije, Prekršajni zakon, kao i Zakon o sprečavanju nasilja na sportskim manifestacijama i objektima.
Izučavaju se i teorije napada i otpora, upotreba fizičke snage, kao i kaznene odredbe za učestvovanje u tuči, narušavanje javnog reda i mira, nedolično ponašanje, nanošenje lakih i teških telesnih povreda.

ČIME SE JOŠ BAVI S. A. S.
Srbska Akademija Samoodbrane drži javne tribine po osnovnim i srednjim školama, domovima kultura i drugim prikladnim mestima, protiv svakog vida nasilja i narkomanije.
Osnivač S.A.S.-a Vladimir Savić zalaže se godinama da se SAMOODBRANA uvede u osnovne škole kao obavezan nastavni predmet.
S.A.S. obavlja aktivnosti na ostvarivanju svojih ciljeva na celoj teritoriji Republike Srbije.
Osnivač S.A.S. Vladimir Savić u dosadašnjem radu sarađivao je sa mnogim sportskim udruženjima, nevladinim organizacijama poput sigurnih kuća, dece ulice, državnim organima, Centrom za socijalni rad Palilula, Prihvatilištem za decu bez roditeljskog staranja, privatim i državnim osnovnim i srednjim školama. Održao je mnogobrojna javna teoretska predavanja o nasilju, vršnjačkom nasilju, narkomaniji, nasilju u porodici, među kojima i predavanje „Za bolje sutra”, 25.03.2014 godine u ruskom domu u Beogradu, pred diplomatskim korom Ruske Federacije, predstavnicima sportskij klubova iz Srbije, štampanim i elektronskim medijima iz zemlje.
Podršku tribini dali su svojim prisustvom policijski sindikati, Vojni Sindikat Srbije, Visoka sportska i zdravstvena škola u Beogradu, Međunarodna policijska asocijacija-IPA Beograd, pisci i književnici iz Srbije i Rusije. Medijski pokrovitelj tribine za “ Bolje Sutra” bila je gradska televizija Studio B.